Kwaliteit

 

Orthodontie is één van de twee door de overheid erkende specialismen in de tandheelkunde. Het houdt zich bezig met de groei en ontwikkeling van het kaakstelsel en de regulatie van gebitselementen. Men mag zich enkel orthodontist noemen nadat de academische studie tandheelkunde en de postdoctorale specialistenopleiding orthodontie met goed gevolg is afgerond en men is ingeschreven in het specialistenregister.

 

De kwaliteit wordt op verschillende manier gewaarborgd. De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd door Roozeboom Consulting. Elke 2,5 jaar wordt dit opnieuw beoordeeld. Tijdens een dergelijke beoordeling wordt er onder andere een patiënten tevredenheidsonderzoek gedaan. (resultaten ook tonen).

De orthodontisten worden elke 5 jaar gevisiteerd door collega’s en moeten voldoende bijscholen om hun registratie te behouden.

 

Ook het ondersteunend personeel volgt cursussen.

 

Er vindt periodiek intern overleg plaats.

 

Uw mening vinden we erg belangrijk. Indien u punten ter verbetering hebt dan horen we dat graag.

 

Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het zo zijn dat een behandeling niet verloopt zoals u verwacht. Geef dit altijd aan en bespreek het met uw behandelaar. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt dan hebben wij een klachtenprotocol.

 

 algera & van parys orthodontisten    Mercuriusstraat 31   2024 TL  Haarlem   Telefoon 023 - 527 24 24   info@algeravanparys.nl