Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde:  www.knmt.nl

 

Nederlandse Vereniging van Orthodontisten:  www.orthodontist.nl

 

Alles over het gebit: www.allesoverhetgebit.nl

 

Alles over beugels: www.beugel.nl

 

Famed: www.famed.nl

 

Invisalign: www.invisalign.com

 

Kaakchirurgen Kennemerland: www.spaarnegasthuis.nl

VergelijkMondzorg: www.vergelijkmondzorg.nl

 algera & van parys orthodontisten    Mercuriusstraat 31   2024 TL  Haarlem   Telefoon 023 - 527 24 24   info@algeravanparys.nl