Retentie

 

Retentie betekent: het vasthouden van de behaalde behandelresultaten. Deze fase is een essentieel onderdeel van de behandeling. Dit doen we vaak door middel van plakspalken in de boven- en onderkaak en een of twee nachtbeugels. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Na de actieve behandeling worden er nog in de normale situatie 3 a 4 controles ingepland.

 

 

 

 algera & van parys orthodontisten    Mercuriusstraat 31   2024 TL  Haarlem   Telefoon 023 - 527 24 24   info@algeravanparys.nl