Voor de behandeling

 

Tijdens de eerste afspraak (eerste consult) maken we kennis, inventariseren we de wensen en kijken we of een behandeling nodig en zinvol is. Indien een behandeling wenselijk is wordt er een tweede afspraak gemaakt voor het uitgebreide onderzoek waarbij afdrukken, lichtfoto’s en röntgenfoto's worden gemaakt. Op basis van alle verkregen informatie maken we een definitief behandelingsplan, dat we, in een volgende afspraak, samen met u bespreken.

Wij besteden veel aandacht aan deze fase van de behandeling om u zo goed te kunnen informeren.

 

 

 algera & van parys orthodontisten    Mercuriusstraat 31   2024 TL  Haarlem   Telefoon 023 - 527 24 24   info@algeravanparys.nl