023 - 527 24 24 info@algeravanparys.nl

De Praktijk

 

 

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer u buiten openingstijden een afspraak wil verzetten dan kan altijd het antwoordapparaat ingesproken worden. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig wordt afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) dan kan dit in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet door de verzekering vergoed.

Bezoek aan de tandarts

De halfjaarlijkse controles bij de tandarts dienen gedurende een orthodontische behandeling gewoon te worden voortgezet.

Medische gegevens

Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij u om ons te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntengegevens worden niet met derden gedeeld zonder medeweten van u en overleg met de orthodontist. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, tenzij een specialist of tandarts de informatie nodig heeft voor een medisch onderzoek/behandeling (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier afgegeven moet worden, bijvoorbeeld door verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Patiënttevredenheid

Om de behandelingen in alle opzichten zo goed en voorspoedig mogelijk te laten verlopen, meten wij met regelmaat de patiënttevredenheid. Vanzelfsprekend kunt u suggesties, op en/of aanmerkingen over de gang van zaken ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk aan uw wensen proberen te voldoen of een oplossing voor het probleem zoeken. Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, dan kan de klachtenregeling van de KNMT ingeschakeld worden.

Kwaliteit

Orthodontie is één van de twee door de overheid erkende specialismen in de tandheelkunde. Het houdt zich bezig met de groei en ontwikkeling van het kaakstelsel en de regulatie van gebitselementen. Men mag zich enkel orthodontist noemen nadat de academische studie tandheelkunde en de postdoctorale specialistenopleiding orthodontie met goed gevolg is afgerond en men is ingeschreven in het specialistenregister.

De kwaliteit wordt op verschillende manier gewaarborgd. De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd door Roozeboom Consulting. Elke 2,5 jaar wordt dit opnieuw beoordeeld. Tijdens een dergelijke beoordeling wordt er onder andere een patiënten tevredenheidsonderzoek gedaan. (resultaten ook tonen).

De orthodontisten worden elke 5 jaar gevisiteerd door collega’s en moeten voldoende bijscholen om hun registratie te behouden.

Ook het ondersteunend personeel volgt cursussen.

Er vindt periodiek intern overleg plaats. Uw mening vinden we erg belangrijk. Indien u punten ter verbetering hebt dan horen we dat graag. 

Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het zo zijn dat een behandeling niet verloopt zoals u verwacht. Geef dit altijd aan en bespreek het met uw behandelaar. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt dan hebben wij een klachtenprotocol.